252: Kosztowne błędy, które hamują wzrost twojej firmy | Bartosz Majewski

252: Kosztowne błędy, które hamują wzrost twojej firmy | Bartosz Majewski